loader image

Geachte relatie, lezer,

Het Coronavirus slaat nu ook in heel Nederland toe.

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen en gezien de recente ontwikkelingen is Schoonmaakbedrijf Succlean B.V., vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, genoodzaakt om deze maatregelen uit te voeren en te volgen.

De maatregelen kunnen in enkele gevallen van invloed zijn op de werkvloer.

Waarom?
Wij nemen deze maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen c.q. te beperken.
En wij doen dit om de veiligheid en gezondheid te waarborgen van onze medewerkers maar ook die van uw medewerkers en/of uw klanten.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden zullen, indien mogelijk, gewoon worden uitgevoerd.
Per opdracht en type werkzaamheid zal dan afgewogen worden of het verantwoord is om deze uit te voeren.

Werknemers op de werkvloer:
Voor onze werknemers op de werkvloer geldt dat zij, indien mogelijk, hun werk blijven doen en ook alle maatregelen treffen om kans op besmetting te voorkomen. 
Onze werknemers hebben wij uitvoerig op de hoogte gebracht, geïnstrueerd en voorzien van de nodige beschermmiddelen.

Ook hierbij kan de situatie elke dag anders zijn en daarom zullen wij onze medewerkers op de hoogte houden van de ontwikkelingen en over hoe met de huidige situatie om te gaan. Wij zijn voor hen 24/7 beschikbaar o.a. voor het beantwoorden van vragen of onzekerheden.

Onze werknemers op de werkvloer hebben de opdracht meegekregen om bij twijfel direct contact op te nemen met hun leidinggevende.
Het kan hierdoor voorkomen dat geplande werkzaamheden worden geannuleerd of worden verplaatst.

Contact met opdrachtgevers, collega’s en bezoekers van opdrachtgevers:
Onze werknemers hebben vanuit Schoonmaakbedrijf Succlean B.V. de opdracht meegekregen geen fysieke contactmomenten te hebben met de opdrachtgever, collega’s en bezoekers. Dit houdt ook in dat wij de klanten de digitale werkbonnen op de Ipads en de eventuele papier opdrachtbonnen niet mogen laten ondertekenen.

 Waarom niet?
De werkbonnen mogen niet ondertekend worden om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken
Voor welke periode?
De werkbonnen zullen in ieder geval in de periode tussen 16 maart en met 6 april niet ondertekend worden.

Bezetting:
Ook bij ons kan het voorkomen dat wij ten gevolge van het Coronavirus te maken krijgen met onderbezetting op de werkvloer. Ook werken er op dit moment een aantal van onze kantoormedewerkers thuis, waardoor het kan voorkomen dat u wat langer moet wachten voor de telefoon wordt opgenomen.

Zoals u van ons gewend bent zullen wij er alles aan doen om vertraging in werkzaamheden te voorkomen. Er kan echter een situatie ontstaan dat er vertraging optreedt bij het uitvoeren van werkzaamheden zodat  we werkdagen moeten verplaatsen. Uiteraard zullen wij dit zoveel mogelijk in overleg doen.

Maatregelen van uw organisatie?
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen begrijpen wij dat ook u wellicht maatregelen heeft genomen.
Indien uw organisatie of eventueel organisaties waar u mee samenwerkt maatregelen heeft genomen die voor ons van belang zijn dan vernemen wij deze graag van u.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen en/of opmerkingen hebben dan verneem ik deze uiteraard graag van u.

Schoonmaakbedrijf Succlean B.V.